Protokół nr XLIX/2022
z XLIX  nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie odbytej w dniu 19  stycznia  2022 r. o godz. 15.30 w   sali nr 25 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie