Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Miejskiej  w Tuliszkowie w dniu 19 stycznia 2022 r.