Zapytanie ofertowe

Dla zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest równa lub większa od kwoty 10 000,00 zł netto ale mniejsza od kwoty 130 000,00 zł netto