Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do udziału w postępowaniu na dostawę wody źródlanej.