Protokół nr XLV2021
z XLV sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie odbytej w dniu 29 październik  2021 r. o godz. 10.00 w   sali nr 25 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie