Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do udziału w postępowaniu pod nazwą ,, Inspektor nadzoru" w ramach realizacji zadania ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Tuliszków, Zadworna, Ogorzelczyn, Tarnowa- Etap I oraz Etap II.