Wykonanie zadań służby BHP (kompleksowa obsługa) zgodnie z działem X Kodeksu Pracy oraz zadań PPOŻ ( kompleksowa obsługa) w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku