" Zakup samochodu osobowego na potrzeby służbowe pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie ".