UCHWAŁA NR 0007.30.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 24 maja 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2021 rok