Zapytanie cenowe na realizację zamówienia usługi „Inspektor nadzoru” w ramach realizacji przetargu pn.: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krepie”.