Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych w budynkach z terenu Gminy i Miasta Tuliszków.