Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty na wykonanie podziału dla nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 979/136 położonej w miejscowości Tuliszków.