UCHWAŁA NR 0007.48.2021
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2021 rok