UCHWAŁA NR 0007.46. 2021
RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 14 września 2021 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2021 rok.