Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Budowa zjazdu do działki o nr ewid. 125/13- obręb Gadowskie Holendry”