Protokół nr XLII/2021

Protokół nr XLII/2021
z XLII  sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie odbytej w dniu 30 sierpnia   2021 r. o godz. 15-tej w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie