Zapytanie ofertowe na wykonanie zjazdu do działki 125/13 obręb Gadowskie Holendry