Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Sporządzenie dokumentacji na drogę Babiak-Wygoda”