UCHWAŁA NR 0007.39.2021

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie