UCHWAŁA NR 0007.38.2021

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie