ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za I półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków za I półrocze 2021 roku, informacji z wykonania planów finansowych instystucji kultury za I półrocze 2021 roku Radzie Miejskiej w Tuliszkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.