Protokół nr XLI/2021 z XLI  nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie odbytej w dniu 13 lipca  2021 r.