Protokół nr XL/2021 z XL sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie odbytej

 w dniu 24 czerwca  2021r.