Rozeznanie rynku dotyczące remontu dróg gminnych gruntowych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.