Zapytanie ofertowe  na „opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa oświetlenia w parku (sołectwo Piętno)”.