Zapytanie ofertowe na opracowanie 5 projektów planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Krepa, Piętno, Wielopole, Zadworna, Nowy Świat”