Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa oświetlenia w parku (sołectwo Piętno)”.