ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW

z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na roboty budowlane pn.: Przebudowa drogi w miejscowości Piętno.