Imienny wykaz głosowania na XLI sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie w dniu 13 lipca 2021 r.