UCHWAŁA NR 0007.32.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków