Protokół z  sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie XXXIX sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie