Zapytanie ofertowe na " Dokumentację projektową na Remont Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie."