Informacja o nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę -

Tuliszków nr 2784 pow. 0.0031 ha