UCHWAŁA NR 0007.29.2021

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2021 rok