UCHWAŁA NR 0007.28.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

 z dnia 14 maja 2021 r.
w sprawie przekazania petycji przedstawicieli rodziców uczniów klas III SP w Tuliszkowie zgodnie z właściwością Burmistrzowi Gminy i Miasta Tuliszków