Zapytanie ofertowe na  " Remont i przebudowa budynku przy Placu Wolności 3

 z przeznaczeniem na utworzenie Klubu Seniora."