Zapytanie ofertowe na „Wykonanie remontu dachu budynku po byłej szkole w miejscowości Smaszew”.