ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w formule zapytania ofertowego na realizację zamówienia usługi „Inspektor nadzoru” w ramach

projektów pn.: „Budowa ulicy Polnej i ulicy Paderewskiego w Tuliszkowie”, „Budowa ulicy Krótkiej

w Tuliszkowie”, „Budowa ulicy Kasprzaka w Tuliszkowie” oraz „Przebudowa ulicy Tadeusza

Kościuszki w Tuliszkowie”