UCHWAŁA NR 0007.24.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw i siłowni zewnętrznych stanowiących własność Gminy i Miasta Tuliszków.