UCHWAŁA NR 0007.22.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

 z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Przewodniczącej Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Tuliszkowie na działania Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków.