UCHWAŁA NR 0007.21.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 29 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.