UCHWAŁA NR 0007.80.2020 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

 z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Tuliszkowie.