UCHWAŁA NR 0007. 20.2021

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 17 lutego 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej