UCHWAŁA NR 0007.12.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 17 lutego 2021 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie na realizację operacji: "Budowa drogi gminnej nr 667081P Ogorzelczyn - Osada leśna Ogorzelczyn - Grzymiszew" realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego