UCHWAŁA NR 0007.13.2021

RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 17 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2021 rok