ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW
z dnia 3 marca 2021 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych w obrębie Ruda oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 74/1, 74/2 i 77/1 oraz części nieruchomości położonych w obrębie Tuliszków oznaczonych numerami ewidencyjnymi 979/135 i 979/136 stanowiących własność Gminy i Miasta Tuliszków.