Protokół nr XXXV/2021 z XXXV  sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

 odbytej w dniu 25 stycznia  2021 r.