Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole .