ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW

z dnia 4 lutego 2021 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Tuliszków II