ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2021

BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych

kwotach dochodów i wydatków na 2021 rok